Mouches voulantes

Is een verschijnsel waarbij men zwevende vlekken voor de ogen ziet.

De vlekken kunnen zowel alleen als groepsgewijs voorkomen de vorm hebben van puntjes, draden of zelfs hele webben en volgen de bewegingen van het oog. Ze zijn vooral zichtbaar bij heldere achter- grond. Het komt veelvuldig voor en is niet direct schadelijk voor de ogen.